Sunday, June 13, 2010

Ikrar

Astaghfirullah wa atubu ilaihi. (3x)
Ya Allah,
Sesungguhnya aku berjanji kepadaMu
Untuk selalu taat kepadaMu
Dan meninggalkan maksiat kepadaMu,
Selalu mencintai pemimpinku
Dan saudaraku sesama hambaMu.
Ya Allah,
Sesungguhnya aku berjanji
Untuk selalu teguh memegang prinsip,
Berakhlak dengan etika agama selama aku hidup.
Aku berjanji
Untuk memikul penderitaan demi memenangkan prinsipku,
Ikhlas bagiMu dalam semua perbuatanku,
Aku berjanji untuk meneladani sunnah Nabi S.A.W
Dalam perkataan, perbuatan, perilakuku
Dan mencintai Allah, Rasul serta pemimpin Islam
Lebih dari cintaku kepada diriku
Dan kedua orang tuaku dan manusia seluruhnya,
Selawat dan salam tercurah ke hadrat Nabi Muhammad S.A.W
Keluarga dan sahabat

ALLAH HU AKBAR!!!

No comments: